Ang handa ni Nanay Elena, congrats #PITAS team 😉 #palitaw #canton #lugaw #bbq (at Philamlife)

Ang handa ni Nanay Elena, congrats #PITAS team 😉 #palitaw #canton #lugaw #bbq (at Philamlife)